ONLINE KONGRE

ANA KONULAR

Acil Tıp Eğitimi-Board Sınavları
Acilde Analjezik Alternatifleri
Afetler ve Lojistik
Yeni Antidotlar
Acilde USG ve EKO
Kanama Durdurucu Hayati İlaçlar
Alternatif Havayolu Açma Yöntemleri
Simülasyon
Teletıp
Donanımlı Acil Servis Hasta Bakımı-Sedyeler
Acil Hasta Transferi-Ambulanslar ve Dizaynı
Tamamlayıcı Tıp
Adli Vakalar-Medikolegal Problemler-Malpraktis
Acil Tıp ve Liderlik-Kariyer Planlama
Sosyal Medya ve Acil Servis
FOAMED
Palyatif Bakım Hastaları
Göçmenlerle ilişkili Hastalıklar
Acilde Yeni Teknolojiler ve İnovasyon
Acil Tıpta Son Bilimsel Çalışmalar
ECMO
Özlük Hakları
Travma
Toksikoloji
Pediatrik Aciller
Geriatri
Yeni İnme ve İnme Merkezleri / Nörolojik Aciller
Atel-Alçı-Splint-Bandaj vb. Uygulamalarda Yeni Yöntemler
Yanıklarda Yeni Yaklaşımlar
Resüsitasyon
Çevresel Aciller
Global Acil Tıp
Yeni Hastane Modeli: Şehir Hastaneleri ve Acil Tıp
Acil Serviste Girişimsel Uygulamalar
Yeni Antiallerjik İlaçlar
2020'de Enfeksiyonlar ve Antibiyotikler
İletişim Becerileri

KAYIT


BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

ACİL2020.ONLİNE

ÖNEMLİ TARİHLER
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    21 Ekim 2020
Bildiri tam metin yüklemeleri 18 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.