BİLİMSEL PROGRAM

5 Kasım 2020

HALL A (Day 1)
14:30 - 15:50 Session: Advances in Emergency Medicine
Chairs: Başar Cander, James Ducharme
14:30 - 14:50 Evidence for eCPR
Luis Garcia Castrillo Riesgo
14:50 - 15:10 The Future of EVTM
Raed Arafat
15:10 - 15:30 ECMO in acute massive pulmonary embolism
James Ducharme
15:30 - 15:50 Stethoscope vs ultrasound: UltraScope
Erol Ünlüer
15:50 - 16:00 Coffee break
16:00 - 18:00 Opening Session - Award Ceremony


6 Kasım 2020

HALL A (Day 2)
09:00 - 10:20 Session: Cardiopulmonary Resuscitation
Chairs: Jill Mc Even, Polat Durukan
09:00 - 09:20 Current status and future of CPR
Afşin Emre Kayıpmaz
09:20 - 09:40 AMI in the ED by no cardiologists
Carlos Garcia
09:40 - 10:00 Which drug should be used in CPR and when?
Roger Dickerson
10:00 - 10:20 Vasopressin, corticosteroids, magnesium, bicarbonate, and calcium in CPR
Colin Graham
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:30 Satellite Symposium
İnfluenza’dan Corona’ya Acil Tıpta Solunum Enfeksiyonlarını Yönetmek
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacı: Önder Ergönül
11:30 - 12:45 Cardiology Session
Chairs: Ali Oto, Ertuğrul Okuyan, Salvatore di Somma
11:30 - 11:45 New scorings in patients referred with chest pain
TBA
11:45 - 12:00 2019 recommendations on SVT management
Mesut Demir
12:00 - 12:15 MI management novelties
TBA
12:15 - 12:30 AHF and cardiogenic shock management
TBA
12:30 - 12:45 Sudden Cardiac Death
Brugada
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Session: Cardiopulmonary Resuscitation 1
Chairs: Sagar Galwankar, Behçet Al
14:00 - 14:20 Current inotropic drugs
Jesus Daniel Lopez Tapia
14:20 - 14:40 The sudden cardiac death of the athletes
Victoria
14:40 - 15:00 Carbon dioxide and oxygen targets during and after CPR
Camargo Gonza
15:00 - 15:20 Recently, Turkey Disaster Management
Semih Korkut
15:30 - 15:45 Coffee break
15:45 - 16:30 Satellite Symposium
Hematolojik Aciller Çalıştayı
Konuşmacılar:
Başar Cander, Zeynep Çakır, Behçet Al, Mehmet Okumuş
Kenan Ahmet Türkdoğan, Erol Ünlüer, Figen Coşkun
16:30 - 17:50 Session: Cardiopulmonary Resuscitation 2
Chairs: Wang Zong, Luis Garcia Castrillo Riesgo
16:30 - 16:50 Are laboratory tests useful in CPR?
Wei Jie
16:50 - 17:10 The role of ETCO2 in decision making in CPR
Paul Kivela
17:10 - 17:30 How is right heart failure recognized in the ED?
Francisco Moya
17:30 - 17:50 Evaluation of right heart function with ECHO in ED
Salvatore di Somma

SALON B (2. Gün)6 Kasım 2020
09:00 - 10:15 Oturum: Acile Dair Ufkunu Genişlet
Oturum Başkanları: Mehmet Gül, Kerem Dost Bilmez
09:00 - 09:15 Acil tıp eğitiminde yeni trendler (FOAM, podcast)
Sıtkı Sarper Sağlam
09:15 - 09:30 Simülasyon merkezleri ve acil tip eğitimi
Özlem Bilir
09:30 - 09:45 Uluslararası acil servisler ve yurt dışında acil tip hekimliği
Umut Ocak
09:45 - 10:00 Acilde teknolojik gelişimler ve modern çağ hekimliği - sanal zeka
Ömerul Faruk Aydın
10:00 - 10:15 Acil Servislerin dijital dönüşümü
Murat Seyit
10:15 - 10:30 Bildiğini aktarabilme iyi sunum yapma teknikleri
Serdar Can
10:30 - 10:45 Kahve Arası
11:30 - 13:00 Oturum: Travma
Oturum Başkanları: Şerife Özdinç, Kenan Ahmet Türkdoğan
11:30 - 11:45 Travmada hastane öncesi müdahaleler ve mortalite ilişkisi
Kenan Ahmet Türkdoğan
11:45 - 12:00 Travmada kanama yönetiminde yenilikler ve ototransfüzyon
Önder Tomruk
12:00 - 12:15 Travmada acil cerrahi endikasyonları
İlker Akbaş
12:15 - 12:30 Oral antikoagülan kullanan hastalarda kafa travması yönetimi
Özgür Söğüt
12:30 - 12:45 Travmada spinal immobilizasyon her zaman gerekli mi?
Mustafa Yılmaz
12:45 - 13:00 Intrakraniyal kanama sonrası antiplatelet tedavi
H. Şevki Eren
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:15 Oturum: Nöroloji
Oturum Başkanları: H. Şevki Eren, Şükrü Gürbüz
14:00 - 14:15 TİA ve minor inme hastalarında ayaktan tedavi yaklaşımı
Ertan Sönmez
14:15 - 14:30 İskemik inmede endovasküler tedavi ve zamanlama
Ayhan Aköz
14:30 - 14:45 Akut iskemik inmede geç dönem trombolitik tartışması
Mücahit Kapçı
14:45 - 15:00 Geriatrik hastada senkop
Bedia Gülen
15:00 - 15:15 Nadir görülen nörolojik aciller
Keziban Uçar Karabulut
15:15 - 15:30 Geriatrik hastalarda ilaç etkileşimi
Figen Coşkun
15:30 - 15:45 Kahve Arası
16:30 - 17:30 Oturum: Genel oturum
Oturum Başkanları: Avni Uygar Seyhan, Sevdegül Bilvanisi
16:30 - 16:45 Oral antikoagulan kullanımına bağlı kanamaların yönetimi
Zeynep Çakır
16:45 - 17:00 Anaflaksi yönetiminde yeni öneriler
Latif Duran
17:00 - 17:15 Acil serviste beyin ölümü ve organ bağışı
Ahmet Ak
17:15 - 17:30 Pediatrik travmada FAST’in yeri
Ethem Acar

SALON C (2. Gün)6 Kasım 2020
09:00 - 10:30 Oturum: Pediatri
Oturum Başkanları: Latif Duran, Halil Kaya
09:00 - 09:15 Çocuklarda nöbet ve febril konvülziyon yönetimi
Hilal Hocagil
09:15 - 09:30 Çocuklarda akut gastroenterit yönetimi ve probiyotikler
Abdullah Algın
09:30 - 09:45 Pediatrik vakalarda istismar bulguları
Şerife Özdinç
09:45 - 10:00 Pediatrik travmada sıvı resüsitasyonu
Gökhan Ersunan
10:00 - 10:15 Pediatrik kafa travmasında güncel kılavuzlar
Yücel Yüzbaşıoğlu
10:15 - 10:30 Yeni Pediatrik servikal travma algoritması
Fatih Tanrıverdi
10:30 - 10:45 Kahve Arası
11:30 - 13:00 Oturum: Jinekoloji-Obstetrik
Oturum Başkanları: Hakan Oğuztürk, Gülşen Akçay Çığsar
11:30 - 11:45 Gebelikte beklenmedik kanamalar ve yönetimi
Ayça Çalbay
11:45 - 12:00 Gebede hipertansiyon yönetimi
Şükrü Gürbüz
12:00 - 12:15 Gebede ağrı yönetimi ve narkotik analjezikler
Handan Akbal Kahraman
12:15 - 12:30 Doğuma hazır mısın? Acil serviste doğum eylemi
Burcu Genç Yavuz
12:30 - 12:45 Gebelikte karın ağrısı yönetimi
Sevdegül Bilvanisi
12:45 - 13:00 Gebelikte görüntüleme algoritması
Adnan Bilge
13:00 - 14:00 Yemek Arası
13:50 - 15:30 BOARD YAZILI SINAVI
15:30 - 15:45 Kahve Arası
16:30 - 17:20 Oturum: Psikiyatri
Oturum Başkanları: Ayhan Sarıtaş, Murat Özdemir
16:30 - 16:40 Acil serviste ajite hastaya yaklaşım
M. Murat Oktay
16:40 - 16:50 Suisid hastalari ve rekürren girişim riski
Dilek Atik
16:50 - 17:00 Acil serviste konversiyon tanısı
Hüseyin Cahit Halhallı
17:00 - 17:10 Hekim psikolojisi, Welness kavramı
Handan Çiftçi
17:10 - 17:20 Yeni Nesil Antipsikotik ilaçlar ve Acildeki yansımaları
Miray Tümer

HALL D (Day 2)6 Kasım 2020
09:00 - 10:20 Session: Acid-base and electrolyte disorders
Chair: Juliusz Jakubaszko
09:00 - 09:20 Sodium bicarbonate in metabolic and respiratory acidosis
Evvah Karakılıç
09:20 - 09:40 Treatment of hyponatremia in edematous patient
Hossam Elamir
09:40 - 10:00 Warnings for correcting severe hyponatremia
Riad Boukef
10:00 - 10:20 Treatment of hypopotassemia
François Braun
10:30 - 10:45 Coffee break
11:30 - 12:50 Session: Fluid balance in the ED
Chair: Tamorish Kole
11:30 - 11:50 Which is the best and ideal intravenous fluid?
Ayman Elmanyar
11:50 - 12:10 Ultrasound to evaluate the patient’s volume status
Arif Karagöz
12:10 - 12:30 Urine analysis to detect hypovolemia
Harun Güneş
12:30 - 12:50 Management of Syncope: new guidelines for the ED
Abdelouahab Bellou
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Session: Respiratory Emergencies 1
Chair: Srinath Kumar
14:00 - 14:20 Permissive hypercapnia in ARDS
Gülşah Çıkrıkçı
14:20 - 14:40 High flow nasal oxygen in the ED
Behçet Al
14:40 - 15:00 Influenza related respiratory failure
Sanjaev Boi
15:00 - 15:20 Ventila. for COPD patients in the ED
Robert Leach
15:30 - 15:45 Coffee break
16:30 - 17:30 Bilim Acilde Asistan Bilgi Yarışması
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Mehmet Gül, Behçet Al

SALON E (2. Gün)6 Kasım 2020
09:00 - 10:30 WORKSHOP
10:30 - 10:45 Kahve Arası
11:30 - 12:50 OTURUM: KRONOLOJİ
Oturum Başkanları: Ramazan Güven, İsmail Tayfur
11:30 - 11:50 Acil serviste 70’ler
Başar Cander
11:50 - 12:10 Acil serviste 80’ler
Mehmet Gül
12:10 - 12:30 Acil serviste 90’lar
Mehmet Ünaldı
12:30 - 12:50 Acil serviste 2000’ler
Muhammed Ekmekyapar
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 OTURUM: AKADEMİK SÜREÇLER
Oturum Başkanları: Sedat Yanturalı, İsa Kılıçaslan
14:00 - 14:20 Bilimsel süreçte etik hususlar
Oktay Eray
14:20 - 14:40 Akademik süreçte araştırma sorusu oluşturma ve doğru kaynağa ulaşım
Ramazan Güven
14:40 - 15:00 Makale yazma kılavuzları ve uygun dergi seçimi (yayın süreci)
Atıf Bayramoğlu
15:00 - 15:20 İyi hakemlik sanatı (publons)
İsa Kılıçaslan

7 Kasım 2020

HALL A (Day 3)7 November 2020
09:00 - 10:20 Session: Airway Management and Mechanical Ventilation
09:00 - 09:20 Mechanical ventilation in the ED: which mode for which patient?
Fatima bin Lateef
09:20 - 09:40 Could it be an alternative to rapid sequential intubation?
Eric Revue
09:40 - 10:00 How can we improve intubation practice?
Juliusz Jakubaszko
10:00 - 10:20 Approach to recently aspirated patient
Jill McEwen
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:30 Satellite Symposium
Kasları Ne Zaman Kasalım, Ne Zaman Gevşetelim?

Vakalar Eşliğinde Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Etkin İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Alpaslan Şenköylü
11:30 - 12:30 Session: Trauma management in the ED 1
Chairs: Barbara Hogan, Abdulhakim Khadjibaev
11:30 - 11:45 Acute traumatic coagulopathy
Khikmet Anvarov
11:45 - 12:00 A nightmare in the ED: Unstable pelvic fractures
KKay Moody
12:00 - 12:15 REBOA in major trauma
Sergey Bagnenko
12:15 - 12:30 Hemodynamic management of traumatic intracranial hemorrhages
Sagar Galwankar
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:50 Session: Trauma management in the ED 2
Chairs: Katherina Anderson, Hassan Ali Saoud Al Thani
13:30 - 13:50 Pilytrauma orthopedic damage control
Yersin T. Zhunussov
13:50 - 14:10 Factor concentrates and fresh frozen plasma in massive bleeding
Hussain Al Rahma
14:10 - 14:30 Stop the bleeding
Hassan Al Thani
14:30 - 14:50 Pre-hospital plasma administration
Mohamed Alwi
14:50 - 15:15 Coffee break
15:15 - 16:00 Satellite Symposium
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Koroner Sendrom Tedavisi
Konuşmacı:
Yunsur Çevik
16:00 - 17:00 Session: Infectious Diseases Emergencies 1
Chairs: William Jaquis, Paul Kivela
16:00 - 16:15 Assessment of cardiac function in septic shock
William Jaquis
16:15 - 16:30 Management of sepsis in older patients in the emergency department
Abdelouahab Bellou
16:30 - 16:45 Sterility in emergency procedures
Barbara Hogan
16:45 - 17:00 Do we need biomarkers in the ED?
David Carr

SALON B (3. Gün)7 Kasım 2020
09:00 - 10:20 OTURUM: RESÜSİTASYON
Oturum Başkanları: Mücahit Kapçı, Önder Tomruk
09:00 - 09:20 Arrest hastalarda hastane öncesi havayolu yönetimi
Mehmet Gül
09:20 - 09:40 Post resüsitatif hipotermi
Yahya Kemal Günaydın
09:40 - 10:00 Post-arrest Pan BT: Kime çekelim?
Seçkin Söyüncü
10:00 - 10:20 Post KPR anjiografik karar algoritmasi
Mücahit Avcil
10:20 - 10:35 Kahve Arası
11:30 - 12:30 OTURUM: TOKSİKOLOJİ
Oturum Başkanları: Yunsur Çevik, Keziban Uçar Karabulut
11:30 - 11:40 Toksikolojik vakalarda kan gazi okuma
Hasan Kara
11:40 - 11:50 Ekgde zehirlenmenin ipuçları
Mehmet Okumuş
11:50 - 12:00 Toksikolojik vakalarda güncel tedavi modelleri
Emine Emektar
12:00 - 12:10 İntihar ajanı olarak siyanür
Ahmet Afacan
12:10 - 12:20 SSS uyarıcılarının ölümcül yan etkileri (sak)
Kasım Turgut
12:20 - 12:30 Sigaranın yerine konulanlar; elektronik sigara ve nargile masum mu?
Nihat Hökenek
12:30 - 13:30 Yemek Arası
13:30 - 14:45 OTURUM: SOSYAL MEDYA VE ACİL
Oturum Başkanları: Özgür Söğüt, Özlem Bilir
13:30 - 13:45 Sosyal medyada hekim olmak
Sedat Yanturalı
13:45 - 14:00 Medyada sağlık ve yasal düzenlemeler
Hasan Mollahüseyinoğlu
14:00 - 14:15 Sağlık okuryazarlığı nedir, nasıl iyileştirilir?
Ertan Ararat
14:15 - 14:30 Sağlık haberlerinin toplumun acil algısına etkisi
Alev Eceviz
14:30 - 14:45 Afetlerde basınla iletişim, yalan haberlerin önüne nasıl geçilir?
Yavuz Katırcı
14:50 - 15:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 OTURUM: ACİL SERVİSTE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Şahin Çolak, Zeynep Çakır
16:00 - 16:15 Hasta ile iletişimde hipnozun yeri
Nazmine Güler
16:15 - 16:30 Migren tedavisinde tamamlayıcı tıp uygulamaları
M. Gökhan Turtay
16:30 - 16:45 Acil servis hastalarında fonksiyonel tıp uygulamaları
Mürsel Yavuz
16:45 - 17:00 Acil serviste homeopati
Şahin Çolak

SALON C (3. Gün)7 Kasım 2020
09:00 - 10:15 OTURUM: RESPİRATUAR
Oturum Başkanları: M. Nuri Bozdemir, Burak Katipoğlu
09:00 - 09:15 PE yönetiminde güncel kılavuzlar
Halil Kaya
09:15 - 09:30 Pnömoni yönetiminde prokalsitonin kılavuzluğu
Ayhan Sarıtaş
09:30 - 09:45 Toplum kökenli pnömoni tedavisi (2019 kılavuzu)
Oğuzhan Bol
09:45 - 10:00 KOAH tedavisinde beta blokör kullanımı (bir anlaşmazlık çözüldü mü?)
Özlem Tataroğlu
10:00 - 10:15 ARDS’de güncelemeler
Atakan Yılmaz
10:30 - 10:45 Kahve Arası
11:30 - 12:30 OTURUM: ÇEVRESEL ACİLLER
Oturum Başkanları: Gökhan Turtay, Mücahit Avcil
11:30 - 11:40 Deniz canlılarına temas ve acilde yaklaşım
Özgür Deniz Sadioğlu
11:40 - 11:50 Uçaklarda kabin içi acillere yaklaşım
Sedat Özbay
11:50 - 12:00 Savaş ve acil tıp
Korhan İvelik
12:00 - 12:10 Kitlesel aciller
M. Çağrı Göktekin
12:10 - 12:20 Acil serviste cost effective
Tuğba Şafak
12:20 - 12:30 Acil serviste vip hasta
Nazım Onur Can
12:30 - 13:30 Yemek Arası
13:30 - 14:45 OTURUM: CERRAHİ
Oturum Başkanları: Yavuz Katırcı, Ahmet Sebe
13:30 - 13:45 Pankreatit yönetiminde güncellemeler
Şükran Koca
13:45 - 14:00 Akut batın; özel hasta grupları ve görüntüleme yöntemleri
Hayriye Gönüllü
14:00 - 14:15 Akut apandisitte nonoperatif yaklaşım
Fatih Selvi
14:15 - 14:30 Varis dışı Üst GİS kanalarında acil tedavi yönetimi
İsmail Tayfur
14:30 - 14:45 Ortopedik El-Ayak yaralanmalarında yeni yaklaşımlar
Bahtiyar Haberal
14:50 - 15:15 Kahve Arası
16:00 - 16:50 OTURUM: ACİL SERVİSTE İLETİŞİM SANATI
Oturum Başkanları: Şahin Aslan, Atıf Bayramoğlu
16:00 - 16:15 Acil serviste kötü haber verme becerisi
Gökhan Eyüpoğlu
16:15 - 16:30 Acil serviste çalışanlar arası kriz yönetimi
Mehmet Dokur
16:30 - 16:45 Hekime yönelik şiddet ve iletişim sanati
Mehmet Ali Bilgi
16:45 - 17:00 Acil serviste değişik hasta grupları (LGBT, bağımlı, mahkum, cinsel travma mağduru)
Kamil Kokulu
17:00 - 18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
17:00 - 17:30 Acil serviste akılcı ilaç kullanımı
Y. Kemal Günaydın
17:30 - 18:00 Acilde akılcı antibiyotik kullanımı
Mehmet Gül

SALON D (3. Gün) 7 Kasım 2020
09:00 - 10:20 Session: Pre-hospital emergency medical services 1
Chair: Zeynep Çakır
09:00 - 09:20 Development of emergency medical dispatch
Murat Muratoğlu
09:20 - 09:40 Do we need a doctor in the ambulance?
Natalia
09:40 - 10:00 Transfer of the patients with ECMO
Mızobata
10:00 - 10:20 Emergency medical services in sport tournaments and meetings
Victoria
10:30 - 10:45 Coffee break
11:30 - 12:30 Session: Pre-hospital emergency medical services 2
Chair: Behçet Al
11:30 - 11:45 What is the current status of pre-hospital emergency radiology?
Gürkan Ersoy
11:45 - 12:00 Telemedicine applications in ambulances
Şükrü Yorulmaz
12:00 - 12:15 Patient transport in the air: Do they have superiority over land ambulances?
Sanaa Helmy
12:15 - 12:30 Which patient should be taken to which hospital in out-of-hospital cardiac arrest?
Samir Smisim
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:45 Session: Respiratory Emergencies 2
Chairs: Figen Çoşkun, Carlos Garcia
13:30 - 13:50 Which one to avoid? Hypoxemia vs. hyperoxia
TBA
13:50 - 14:10 Can excess oxygen be toxic?
Mustafa Keşaplı
14:10 - 14:30 Severe community-acquired pneumonia in the ED
TBA
14:30 - 14:50 TBA
TBA
14:50 - 15:15 Coffee break
16:00 - 18:00 Bilim Acilde Asistan Sunum Yarışması
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Mehmet Gül

8 Kasım 2020

HALL A (Day 4)
09:00 - 10:20 Session: Trauma
Chairs: Eric Revue, Jesus Daniel Lopez Tapia
09:00 - 09:20 Trauma
Meymune Hordan
09:20 - 09:40 The international trauma center and trauma system promulgation program ACS,COT
Saud Al Turki
09:40 - 10:00 Recommendations for MCE
George S. Abi. Saad
10:00 - 10:20 The pediatric polytrauma patients, current concepts
Mahmoud M. Odat
10:20 - 10:40 Coffee break
10:40 - 12:00 Session: Infectious Diseases Emergencies 3
Chairs: Roger Dickerson, Hussein Al Rahma
10:40 - 11:00 Vaccine strategies in the ED
Tamorish Kole
11:00 - 11:20 Microbiome of emergency observation rooms: What should we pay attention to?
Srinath Kumar
11:20 - 11:40 Sepsis and renal insufficiency: Thrombotic microangiopathy
Tatjana Rakovic
11:40 - 12:00 Early and appropriate antibiotic treatment in the ED
Saravana Kumar
12:00 - 13:00 KAPANIŞ

SALON B (4. Gün)8 Kasım 2020
09:00 - 10:15 OTURUM: AFETLERDE ACİLE YANSIMALAR
Oturum Başkanları: Kenan Ahmet Türkdoğan, Semih Korkut
09:00 - 09:15 Kitlesel göçler ve bulaşıcı hastalıklar
Şahin Aslan
09:15 - 09:30 Triyaj Uygulamalarında Etik ikilemler
Abdülkadir Gündüz
09:30 - 09:45 Acil serviste yabancı uyruklu hastaya yaklaşım
M. Tahir Gökdemir
09:45 - 10:00 Sınır dışı savaş bölgesinde acil tıp uzmanı deneyimleri
F. Emin Vişneci
10:00 - 10:15 Acil serviste kaos yönetimi
Avni Uygar Seyhan
10:20 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:10 GENEL OTURUM
Oturum Başkanları: Ahmet Ak, Taner Şahin
10:40 - 10:50 KBRN ajanlarının güncel durumu
Volkan Ülker
10:50 - 11:00 Kitlesel toplanmalarda acil sağlık hizmetleri yönetimi
M. Ali Ceyhan
11:00 - 11:10 Acil serviste intranasal ketaminin yeri
Fatih Çalışkan
11:10 - 11:20 Toksidromlar ve sıra dışı toksik maddeler
Ertuğrul Altınbilek
11:20 - 11:30 Sağ ventrikül disfonksiyonunda yeni biyomarkerlar
Serhat Akay
11:30 - 11:40 Asemptomatik hipertansiyona müdahale edilsin mi?
Ömer Faruk Gemiş
11:40 - 11:50 Akut başağrısı klinik klavuzu
H. Basri Alkan
11:50 - 12:00 Koroner anjiografide karar algoritması?
Ekrem Taha Sert
12:00 - 12:10 Pediatrik kardiyak arrestte ambulamak yeterli mi, ileri hava yolu kullanılmalı mı?
Cesarettin Dikmetaş

SALON C (4. Gün)8 Kasım 2020
09:00 - 10:15 OTURUM: ADLİ SÜREÇLER VE ACİL TIP
Oturum Başkanları: Bedia Gülen, Yahya Kemal Günaydın
09:00 - 09:15 Acil serviste malpraktis
Ahmet Sebe
09:15 - 09:30 Acilde adli vakalar ve adli rapor yazma
Abdussamet Vural
09:30 - 09:45 Acil hekiminin özlük haklar
Ali Karakuş
09:45 - 10:00 Acil tıpta bilirkişilik
Müge Günalp
10:00 - 10:15 Konsültasyon Sorumluluğu
Bahadır Taşlıdere
10:20 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:00 OTURUM: GENEL OTURUM
Oturum Başkanları: Müge Günalp, Mehmet Koşargelir
10:40 - 10:50 Kulak, burun, boğazda yabancı cisme yaklaşım
Songül Araç
10:50 - 11:00 Acilde kırmızı göz
Murat Daş
11:00 - 11:10 Acil serviste oküler USG kullanım alanları
Caner Sağlam
11:10 - 11:20 Epistaksis yönetiminde yeni araçlar
Metin Ateşçelik
11:20 - 11:30 Troponin çözüm mü, sorun mu?
Hakan Hakkoymaz
11:30 - 11:40 Pulmoner hipertansiyon acil yönetimi
Emine Kadıoğlu
11:40 - 11:50 Yaşlı hastalarda akut taşlı kolesistit yönetimi
Pınar Koptur
11:50 - 12:00 Acil Tıpta yeni yan dal: Spor Hekimliği
Davut Tekyol

SALON D (4. Gün)8 Kasım 2020
09:00 - 10:15 OTURUM: ENFEKSİYON
Oturum Başkanları: Ayhan Aköz, Erdal Yılmaz
09:00 - 09:15 Popüler enfeksiyon ajanları
Gülşen Akçay Çığsar
09:15 - 09:30 Acil serviste ampirik antimikrobiyal tedavi
Mustafa Çalık
09:30 - 09:45 Kuduz güncellemesi
Ahmet Demir
09:45 - 10:00 Acil serviste idrar yolu enfeksiyonu yönetimi, yeni markerlar
Abdullah Osman Koçak
10:00 - 10:15 Septik şok hastalarında resüsitasyonun hedefleri
Güleser Akpınar
10:20 - 10:40 Kahve Arası
10:40 - 12:00 OTURUM: DAHİLİYE
Oturum Başkanları: Ethem Acar, Ali Karakuşz
10:40 - 10:50 Diyabetik acillere güncel yaklaşım
İskender Aksoy
10:50 - 11:00 Kontrast nefropatisinde NAC ve bikarbonat gerçekten işe yarıyor mu?
Bora Çekmen
11:00 - 11:10 Hipertansif acillerin yönetimi
Mehmet Ekiz
11:10 - 11:20 Onkolojik vakalarda acil yönetim
Uğur Lök
11:20 - 11:30 Alt GİS Kanamalarının yönetimi
Mustafa Boğan
11:30 - 11:40 Acilde yeni skorlamalar
Gülhan Kurtoğlu
11:40 - 11:50 Acil Tıpta son güncel yayınlar
M. İkbal Şaşmaz
11:50 - 12:00 Prosedüral Sedo-analjezi güncellemesi
Osman Lütfi Demirci


KAYIT &
KONAKLAMA

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

KONGRE
MERKEZİ
ÖNEMLİ TARİHLER
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    21 Eylül 2020